اعضای کمیته علمی کنفرانس

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دانشگاه

تخصص

1

دکتر مهدی طالب پور

استاد تمام

دانشگاه فردوسی 

مدیریت ورزشی

2

دکتر سعید صادقی بروجردی

استاد تمام

دانشگاه کردستان

مدیریت ورزشی

3

دکتر مهرعلی همتی نژاد

استاد تمام

دانشگاه گیلان

مدیریت ورزشی

4

دکتر فرهاد دریانوش

دانشیار

دانشگاه شیراز

فیزیولوژی ورزشی

5

دکتر محسن ثالثی

دانشیار

دانشگاه شیراز

فیزیولوژی ورزشی

6

دکتر داریوش خواجوی

دانشیار

دانشگاه اراک

رفتار حرکتی

7

دکتر بهرام یوسفی

دانشیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

مدیریت ورزشی

8

دکتر مسعود گلپایگانی

دانشیار

دانشگاه اراک

آسیب شناسی ورزشی

9

دکتر عبدالرحمن مهدی­ پور

دانشیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیریت ورزشی

10

دکتر ربابه رستمی

دانشیار

دانشگاه شیراز

رفتار حرکتی

11

دکتر سیده ناهید شتاب بوشهری

دانشیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

رفتار حرکتی

12

دکتر مسعود نادریان جهرمی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

مدیریت ورزشی

13

دکتر رامین بلوچی

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

آسیب شناسی ورزشی

14

دکتر وازگن میناسیان

دانشیار

دانشگاه اصفهان

فیزیولوژی ورزشی

15

دکتر ناصر صبحی قراملکی

 دانشيار

دانشگاه علامه طباطبایی

روانشناسی

16

دکتر محمد حسین رضوانی

دانشیار

دانشگاه شاهرود

آسیب شناسی ورزشی

17

دکتر عین الله نادری

دانشیار

دانشگاه شاهرود

آسیب شناسی ورزشی

18

دکتر محمد جواد ملکی

متخصص قلب و عروق

دانشگاه هیوستون تگزاس

جراح عمومی و عروق

19

دکتر اکبر قدرت ­نما

استادیار

موسسه آموزش عالی آپادانا

مدیریت ورزشی

20

دکتر اسماعیل صائمی

استادیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

رفتار حرکتی

21

دکتر صفورا قاسمی

استادیار

دانشگاه اراک

بیومکانیک ورزشی

22

دکتر محمد حسن عبدالهی

استادیار

دانشگاه شیراز

مدیریت ورزشی

23

 دکتر محمد حسین زمانی

 استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد 

رفتار حرکتی 

24

دکتر شیرین زردشتیان

استادیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

مدیریت ورزشی

25

دکتر طاهره ازمشا

استادیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیریت ورزشی

26

دکتر روح الله رنجبر

استادیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

فیزیولوژی ورزشی

27

دکتر حسن غرایاق زندی

استادیار

دانشگاه تهران

روانشناسی ورزش

28

دکتر بهاره رحمانیان کوشکی

استاد یار

موسسه آموزش عالی آپادانا

مدیریت ورزشی

29

دکتر سجاد غلامی ترکسلویه

استاد یار

موسسه آموزش عالی آپادانا

مدیریت ورزشی

30

دکتر عباس ثابت

استاد یار

موسسه آموزش عالی آپادانا

مدیریت دولتی

31

دکتر محمد شرافتی مقدم

استادیار

مؤسسه آموزش عالی آپادانا

فیزیولوژی ورزشی

32

دکتر امیر لطافت کار

استادیار

دانشگاه خوارزمی

بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی

33

دکتر مهدی رستگاری

استادیار

دانشگاه آزاد ميمند

مدیریت ورزشی

34

دکتر فرشاد امامی

استادیار

دانشگاه آزاد آمل

مدیریت ورزشی

35

دکتر معصومه علی اصغری

مربي

دانشگاه مازندران

روانشناسی ورزشی