اطلاعیه شماره 1
1399/08/27

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند که دبیرخانه نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی  از تاریخ 27 آبان ماه 1399 آماده دریافت مقالات شما پژوهشگران گرامی می باشد و پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران نسبت به ارسال مقالات خود  اقدام نمایند.