اطلاعیه شماره 2
1399/08/27

با توجه به  نیاز برخی از پژوهشگران گرامی و با عنایت به نظر مساعد شورای سیاست گذاری کنفرانس، امکان ارسال پیش از موعد گواهی پذیرش مقالات برای نویسندگان جهت اخذ نمره دفاع از پایان نامه، شرکت در مصاحبه دکتری و ... فراهم گردید. بنابراین نویسندگانی که متقاضی دریافت اصل گواهینامه، پیش از برگزاری کنفرانس باشند، می توانند در صورت پذیرش مقاله خود و پس از پرداخت هزینه های مربوطه، جهت دریافت گواهی موقت خود به سامانه کاربری مراجعه کرد و گواهی موقت رو دانلود نمایید.