اطلاعیه شماره 4
1400/07/19

کاهش هزینه ارسال مقالات

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند که طبق نظر شوارای سیاست گذاری کنفرانس، در راستای مشارکت هر چه بیشتر در امر پژوهش و به اشتراک گذاشتن یافته های مختلف خانواده بزرگ حوزه علوم ورزشی، هزینه ارسال مقاله به یکصد هزار تومان کاهش یافت. همچنین جهت مقالات دوم به بعد هفتاد هزار تومان در نظر گرفته شده است.